ločitev razveza zakonske zveze

Razveza zakonske zveze

Odnosi so ena izmed najbolj kompleksnih, zahtevnih in pomembnih stvari v življenju posameznika. K odnosom prištevamo odnose do vseh ljudi okoli nas, torej odnos do svojih najbližjih, svojih sorodnikov, prijateljev, sodelavcev, neznancev in istočasno odnos, ki ga imamo sami s seboj. Odnosi so nekaj za kar si je potrebno prizadevati vsakodnevno in je proces, ki traja vse življenje. To kakšen odnos vzpostavimo do sebe in okolice lahko v veliki meri določa in zaznamuje nas in naše življenje.

Človek je socialno bitje in za zdrav obstoj potrebuje odnose z ljudmi. Za večino nas je osnovna celica družina, torej partner in otroci. Partnerski odnos je tisti odnos, kjer bi se vsakdo moral počutiti ljubljeno, sprejeto, spoštovano in varno. A v današnjih časih, ko sicer živimo v izobilju, so ravno odnosi tisti, ki so na preizkušnji. Ko ni razumevanja in ustrezne komunikacije in se pojavijo jeza, nemoč, bolečina, strah, takrat odnosi umirajo in takrat se zgodi razveza zakonske zveze ali ločitev.

V naslednjih vrsticah, se bomo pogovorili o tehničnih vidikih ločitve, torej o tem kakšne oblike razveze zakonske zveze poznamo v Sloveniji, kako in kje se lahko ločimo, kakšne so naše pravice in obveznosti ter kaj narekuje zakonodaja.

Razveza zakonske zveze je možna v dveh oblikah in sicer;

  • Sporazumna ločitev oz. razveza zakonske zveze ter,
  • ločitev brez sporazuma ali tožba za razvezo zakonske zveze.

Sporazumna razveza zakonske zveze

Zakonca ali zunajzakonska partnerja, ki sta se sporazumela in dosegla skupni dogovor o ločitvi imata dve možnosti in sicer: Skupaj  lahko vložita Predlog za razvezo na pristojno okrožno sodišče ali zakonsko zvezo sporazumno razvežeta pri notarju.

 Ločitev pri notarju pride v poštev za tiste zakonce, ki nimata skupnih otrok, nad katerimi izvajata starševsko skrb  (nimajo mladoletnih otrok, lahko pa imajo polnoletne). V notarskem zapisu se zakonca sporazumeta o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, v katerem živita, in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

Sporazumna ločitev pred sodiščem

Kadar imata zakonca skupne mladoletne otroke, morata vložiti predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze na pristojno okrožno sodišče. Poleg predloga o ločitvi je potrebno predložiti tudi sporazum o preživljanju skupnih mladoletnih otrok, kjer določita: komu bodo otroci dodeljeni v varstvo in vzgojo, kako bodo potekali stiki z drugim zakoncem ter višino preživnine, ki jo mora ta zakonec plačevati. Sporazum lahko zakonca sestavita sama in ni potrebno, da je zapisan v obliki izvršljivega notarskega zapisa. Ta mora biti zapisan le pri sporazumu o delitvi skupnega premoženja, o tem kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

Sodišče pred izdajo sklepa o razvezi vedno preveri, če je z sporazumom, ki sta ga dosegla zakonca v skladu s koristjo otrok. V primeru, da ni temu tako, sodišče predlog za razvezo zakonske zveze zavrne.

Ločitev brez sporazuma oziroma tožba za razvezo zakonske zveze

V primeru, da si eden od zakoncev ne želi razveze, ali se skupaj ne uspeta sporazumeti glede delitve  skupnega premoženja, vzgoje in varstva skupnih otrok ali če eden od njiju živi v tujini, se zakonec lahko razveže tako, da vloži tožbo na razvezo na pristojno okrožno sodišče.  V tožbi je potrebno navesti utemeljen razvezni razlog in sicer nevzdržnost zakonske zveze ter podatki kot so; podatki o strankah, izpisek iz poročne matične knjige zakoncev, izpisek iz rojstne matične knjige otrok ter predlog za ureditev razmerij med starši in otroki. Sodišče v primeru ločitve s tožbo, vedno odloča tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih  mladoletnih otrok ter o njihovih stikih s starši. Delitev premoženja zakoncev  se opravi ločeno, saj gre ločen postopek.

Razveza zakonske zveze je zagotovo težka odločitev. Takrat ob sebi potrebujete nekoga, ki vas razume, na koga se lahko zanesete, nekoga, ki vam bo svetoval, vam pomagal skozi celoten postopek razveze in zastopal vaše želje, zahteve in pravice. Naša odvetniška pisarna je zagotovo vaša prava izbira.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE