Pritožba na evropsko sodišče za človekove pravice

Sodišče Evropske unije zagotavlja enako uporabo prava v vseh državah EU in ureja pravne spore med nacionalnimi vladami in institucijami EU.

V določenih okoliščinah ga lahko uporabljajo posamezniki, podjetja ali organizacije za ukrepanje proti instituciji EU, če menijo, da je s tem nekako kršila njihove pravice. Vse, kar potrebujete, je strokovnjak za pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Evropsko sodišče za človekove pravice je bilo ustanovljeno leta 1959 ter se uvršča med mednarodna sodišča. Temelji na Evropski konvenciji o človekovih pravicah ter odloča o posameznih prošnjah v primeru kršitve političnih in državljanskih pravic. Strokovnjak za evropsko pritožbo na sodišče za človekove pravice je dejansko odvetnik za pritožbo, ki zastopa vaše interese pred sodiščem.

Glede na to, da je od leta 1998 uvrščeno med redna sodišča, se lahko posamezniki obračajo neposredno nanj. Sodna praksa temelji na utrjevanju pravne države in na splošno demokracije v Evropski regiji. Njegov sedež je v Strasbourgu, kjer spremlja ratificirano konvencijo vseh osemsto milijonov Evropejcev oziroma vseh držav članic Sveta Evrope. Sestavlja ga toliko sodnikov, kolikor je članic Sveta Evrope. Trenutno jih je 45, ki stojijo trdno za Konvencijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Sodniki torej ne zastopajo nobene države in so neodvisni od matične države. Pri obravnavi vlog jim pomagajo odvetniki iz vseh držav članic, ki so znani kot pravni sekretarji. Če so vaše pravice po Evropski konvenciji kršene, potrebujete strokovnjaka za pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Kaj je Evropska konvencija o človekovih pravicah?

Predstavlja mednarodno pogodbo, podpisano s strani samo držav članic Sveta Evrope. Ta pogodba ščiti človekove pravice in temeljne svoboščine vseh prebivalcev Evropske regije. Pogodba dejansko določa delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice in jamči spoštovanje istih. V primeru kakršnekoli kršitve pogodbe poiščite strokovnjaka za evropsko pritožbo na sodišče za človekove pravice.

Kaj počne Sodišče za človekove pravice?

Njegovo delovanje temelji na zgoraj omenjeni Konvenciji in zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Po prejemu vloge oziroma pritožbe, ki jih vlagajo posamezniki ter včasih celo država, zadevo preuči in oceni, ali je država članica kršila eno ali več pravic iz konvencije. Če ugotovi, da je prišlo do kršitve pravic in jamstva, izda sodbo, ki je zavezujoča in jo zadevna država mora spoštovati.

Pogoji za vložitev vloge oziroma pritožbe na Sodišče za človekove pravice

Če menite, da ste bili osebno in neposredno žrtev kršitve človekovih pravic, določenih v konvenciji ter njenih protokolih, lahko naša odvetniška pisarna za vas vloži pritožbo na Evropsko sodišče. Pogoj je, da je kršitev storjena v eni od držav, ki jih zavezuje Konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah.

Za vložitev pritožbe vam ni treba biti državljan ene od držav, ki jo zavezuje konvencija, lahko ste fizična ali pravna oseba, ne morete se pritožiti v imenu druge osebe, razen če ste njen uradni zastopnik. Pri tem vam lahko pomaga odvetnik za pritožbo na Evropskem sodišču.

Eden od pogojev je, da ste osebno žrtev kršitve, vendar se ne morete pritožiti, ker se vam zakon ali ukrep zdita recimo nepravična brez določitve konkretne kršitve, ki je zajeta v konvenciji. Pritožbo lahko vložite proti eni ali več državam. Obrnite se na našo odvetniško pisarno, kjer boste dobili vse potrebne informacije glede Evropske pritožbe, in sicer od odvetnika za pritožbe na Evropsko sodišče.

V svoji državi morate uporabiti vsa pravna sredstva na vseh nacionalnih sodiščih, in sicer višjem, vrhovnem ali ustavnem, preden vložite pritožbo na Evropsko sodišče. Naša odvetniška pisarna je specializirana za pisanje pritožb na Evropsko sodišče. Na voljo imamo izkušenega odvetnika za pritožbe na EU sodišče.

Rok za vložitev pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice

Za pritožbo imate na voljo le šest mesecev od datuma dokončne odločitve na domači ravni, in sicer sodbe najvišjega sodišča. Po preteku tega obdobja sodišče ne more sprejeti vaše pritožbe. Zato ne oklevajte in kontaktirajte našo odvetniško pisarno, ki je specializirana za pisanje evropskih pritožb, oziroma našega odvetnika za pritožbe na Evropsko sodišče.

Katere pravice so zaščitene s konvencijo in njenim protokolom?

Konvencija predvsem ščiti naslednje pravice:

 • do življenja
 • do poštenega sojenja v kazenskih in civilnih zadevah
 • do spoštovanja družinskega in zasebnega življenja
 • do učinkovitega pravnega sredstva
 • do mirnega uživanja lastnine
 • svobodo izražanja
 • svobodo veroizpovedi
 • volilne pravice

Konvencija po drugi strani prepoveduje:

 • nečloveško in ponižujoče ravnanje
 • mučenje in kaznovanje
 • nezakonito pridržanje
 • smrtno kazen
 • izgon državljanov ali zavrnitev vstopa v državo
 • diskriminacijo
 • izgon tujcev

Kaj počne Sodišče Evropske unije?

Sodišče Evropske unije sprejema odločitve o zadevah, ki so mu bile predložene. Najpogostejše vrste primerov so:

 • Razlaga prava, in sicer nacionalna sodišča vseh držav članic morajo zagotoviti pravilno uporabo zakonodaje. Če nacionalno sodišče različno razlaga ali dvomi o razlagi ter veljavnosti zakonodaje, lahko Sodišče EU zaprosi za pojasnilo.
 • Izvrševanje zakona oziroma postopek za ugotavljanje kršitve, če nacionalna vlada ne upošteva zakonodaje EU. V primeru ugotovitve krivde se morajo stvari takoj urediti, v nasprotnem primeru sledi denarna kazen.
 • Razveljavitev pravnih aktov ali ničnostne tožbe v primeru, ko se ugotovi, da akt EU krši temeljne pravice.
 • Ukrepi zaradi neukrepanja ter sankcioniranje institucij EU, kar zadeva odškodninske tožbe.

Čeprav boste običajno lahko bolje uveljavili svoje pravice v državi, v kateri živite, EU ponuja vire, ki vam bodo morda nekoč v pomoč. Za vse informacije glede EU sodišča pokličite našega odvetnika za pritožbe na Evropsko sodišče.

Evropska komisija

Na Evropsko komisijo se lahko obrnete glede kakršnega koli ukrepa, zakona ali uredbe ter odsotnosti ukrepa države članice EU, za katero menite, da je v nasprotju z zakonodajo EU.

Evropski varuh človekovih pravic

Na evropskega varuha človekovih pravic se lahko obrnete v primeru, če menite, da Evropska komisija ni pravilno obravnavala vaše zahteve. Pokličite našo odvetniško pisarno, specializirano za pritožbe na Evropsko sodišče.

Vložitev pritožbe na Evropsko komisijo

V naši odvetniški pisarni pomagamo pri vlaganju pritožbe na Evropsko sodišče. Naš odvetnik za pritožbe na Evropsko sodišče bo to uredil v vašem imenu. Pritožbo lahko oddate prek standardnega obrazca za pritožbo, s čimer bodo lažje razumeli vašo težavo. Obrazec izpolnite v katerem koli uradnem jeziku EU ter vključite naslednje podatke:

 • natančno opišite kršitev nacionalnega organa proti pravu EU
 • navedite, katero pravo EU je po vašem mnenju kršil nacionalni organ
 • navedite podrobnosti postopka za pridobitev odškodnine

Kaj naredi Evropska komisija z vašo pritožbo?

Ko vaš odvetnik za pritožbo vloži pritožbo pri Evropski komisiji, se začne postopek obravnave pritožbe, in sicer:

 • Evropska komisija vam po vložitvi pritožbe potrdi prejem v približno 15 delovnih dneh.
 • Če niste uporabili standardnega obrazca, vas bo pozvala k ponovni oddaji.
 • Vaša pritožba bo v 12 mesecih na oceni pri komisiji in po izteku tega roka se bo odločila glede sprožitve formalnega postopka za ugotavljanje kršitve zoper zadevno državo.
 • V bolj zapletenih primerih, v katerih je potrebno pridobivanje dodatnih informacij, lahko postopek odločitve traja tudi več kot 12 mesecev, o čemer vas bo komisija vsekakor obvestila.
 • V primeru utemeljene pritožbe in sproženju formalnega postopka zoper zadevno državo vas komisija o tem obvesti.
 • Če bo stopala v stik z organi vaše države, zoper katero ste vložili pritožbo, ne bo razkrivala vaše identitete.
 • Včasih komisija presodi, da je za reševanje pritožbe učinkovitejša katera koli neformalna ali izvensodna služba, v tem primeru vas bo preusmerila na njo.
 • Če komisija po preučitvi vaše pritožbe ugotovi, da ni prišlo do kršitve zakonodaje EU, vas bo o tem pisno obvestila, preden odkloni vašo pritožbo.
 • Tekom postopka preučitve vaše pritožbe lahko dopolnjujete svojo dokumentacijo ali celo zaprosite za sestanek s predstavniki EU komisije.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE