prepis nepremičnine

Prepis nepremičnine

Postopek prepisa nepremičnine

Lastninske pravice na nepremičnini oziroma prepis nepremičnine je možno urediti na več načinov. Podlago za prepis nepremičnine največkrat predstavlja sklenitev kupoprodajne pogodbe, s katero urejamo prenos lastninske pravice. Sam postopek prenosa lastninske pravice je včasih lahko zapleten, ker so cene prepisa nepremičnine odvisne od različnih dejavnikov, zahtevana dokumentacija za prepis nepremičnine pa včasih težko razumljiva. Vsekakor vam svetujemo, da se v primeru sklepanja pravnega posla v zvezi z nepremičnino obrnete na odvetnika za nepremičnine, ki vam bo pomagal in pravno svetoval pri prenosu lastninskih pravic. Pravni strokovnjak bo tudi v vašem imenu preveril nepremičnino in odkril morebitne zaplete, kot je obstajanje tuje pravice na nepremičnini ali zastava nepremičnine.

 

Stroški prepisa nepremičnine

Kot osnovo za prenos lastninske pravice najprej poglejmo strošek sestave pogodbe. Poleg sestave kupoprodajne pogodbe nastanejo tudi stroški vpisa spremembe lastništva v zemljiško knjigo ZK ter notarski stroški overitve listin. Sama cena prepisa nepremičnine je odvisna od višine davka. Plačilo davka pa je odvisno od vrste sklenjene pogodbe.

Pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe je treba namreč plačati davek na promet z nepremičninami.

Pri sklenitvi darilne pogodbe pa je obdarjenec oproščen davka na promet z nepremičninami, če je to sorodnik, izenačen dediču prvega dednega reda, ali sam dedič. Darovalec izvede prenos lastninske pravice na nepremičnini na svojega obdarjenca.

 

Želite prepisati nepremičnino na otroka?

Če razmišljate o prepisu svoje nepremičnine na otroka, je najbolje, da z njim sklenete darilno pogodbo. Pri sklepanju darilne pogodbe s sorodnikom prvega dednega reda je isti oproščen plačila davka na promet z nepremičninami oziroma na darilo. V primeru, da opravimo prepis nepremičnine na otroka in drugega otroka izpustimo, lahko drugi otrok izpodbija darilno pogodbo v primeru smrti staršev in zahteva nujni delež pri dedovanju premoženja. Darila se namreč po Zakonu o dedovanju vštevajo v dedni delež.

Vsekakor priporočamo overitev darilne pogodbe za prepis nepremičnine pri notarju ter skrajno pazljivost pri njeni sestavi, v izogib morebitnemu izpodbijanju darilne pogodbe.

Na koncu je treba prepis nepremičnine na otroka obvezno vpisati v zemljiško knjigo ZK.

 

Potek prepisa stanovanja ali hiše na novega lastnika in okvirne cene

Postopek, pri katerem lastništvo nepremičnine preide s trenutnega lastnika nepremičnine na pridobitelja, predstavlja prepis nepremičnine. Pri tem gre za sklepanje pravnih poslov oziroma sklepanje prodajnih ali darilnih pogodb. Postopek je zaključen z vpisom pridobitelja v zemljiško knjigo ZK.

Potrebna dokumentacija za prepis nepremičnine:

 • Kupoprodajna pogodba za nepremičnino
 • Izpis iz zemljiške knjige ZK
 • Potrdilo o namenski rabi zemljišča
 • Napoved za odmero davka na promet nepremičnine
 • Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice

Cena prepisa nepremičnine je odvisna od vrste pogodbe in vrste nepremičnine ter se določa na podlagi individualne ponudbe.

Koraki prepisa nepremičnine:

 • Izbira primerne pogodbe (prodajna, darilna, menjalna pogodba)
 • Pregled vpisanih pravic v ZK
 • Plačilo davka od transakcij
 • Notarski stroški overitve listin
 • Stroški pridobitve dokumentacije iz UE
 • Primopredaja nepremičnine
 • Plačilo stroškov prepisa nepremičnine (takse, davki)
 • Stroški zemljiškoknjižnega vpisa – vpis novega lastnika v ZK

Okvirne cene brez davkov, taks, notarskih storitev ter energetskih izkaznic:

 • Cena prepisa etažno vpisanega stanovanja: cca 240 EUR
 • Prepis parcele oziroma stavbnega zemljišča: cca 220 EUR
 • Prepis stanovanjske hiše: cca 280 EUR

 

Končni cilj prenosa lastninskih pravic pri prepisu nepremičnine je vpis novega lastnika v ZK in izročitev oziroma primopredaja nepremičnine. V tem trenutku pridobitelj dobi nepremičnino v posest v stanju, ki je v pogodbi dogovorjeno, predajo se mu ključi in se pripravi primopredajni zapisnik. V primopredajnem zapisniku so popisani števci za elektriko, vodovod, telefon ipd. Upravitelja, elektro podjetje in ostale udeležence je treba obvestiti o novem lastniku, ki bo v prihodnje plačeval obratovalne stroške.

 

 

 

 

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1

 

 

 

 

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE