predporočna pogodba ob ločitvi

Predporočna pogodba

Najpogostejši razlog za prepire in spore ob ločitvah in prekinitvi zunajzakonskih skupnosti predstavlja delitev skupnega premoženja. Predporočna pogodba, s katero se premoženje zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev sporazumno že vnaprej razdeli, lahko uspešno prepreči takšne spore v primeru razveze, poleg tega pa lahko z njo zaščitite svoje premoženje ali premoženje svojega podjetja. Zaradi tega je predporočno pogodbo oziroma pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, kot je ta imenovana v Družinskem zakoniku, vsekakor pametno skleniti. Naša odvetniška pisarna vam lahko pri tem svetuje oziroma pomaga sestaviti predporočno pogodbo v skladu z določili, kot jih predvideva zakon, tako da boste z njo uspešno zaščitili svoje premoženje.

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij

Družinski zakonik, ki je začel veljati 15. aprila 2019, je v slovenski pravni red vnesel novost, ki je dotedanji Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) ni poznal – to je pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij oziroma tako imenovana predporočna pogodba. Z njo lahko zakonca ali zunajzakonska partnerja določita način delitve svojega premoženja.

Kaj je predporočna pogodba in kaj določa?

Predporočna pogodba oziroma pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je pogodba, s katero se zakonca sporazumno dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima za čas trajanja zakonske zveze kakor tudi za primer razveze, pri čemer se dogovorjeni premoženjski režim razlikuje od zakonitega.

Kaj to pomeni? To pomeni, da se lahko zakonca ali zunajzakonska partnerja dogovorita, da bosta svoje premoženje razdelila drugače, kot to sicer določa zakonit premoženjski režim, po katerem se vse premoženje, ustvarjeno v zakonski ali zunajzakonski zvezi, šteje kot skupno in je tudi predmet delitve ob razvezi, medtem ko za posebno premoženje, ki je last le enega od njiju, to ne velja. V praksi se je do sedaj skupno premoženje ob razvezi največkrat delilo tako, da ima vsak partner pravico do polovice, s predporočno pogodbo pa se je – če se seveda oba partnerja s tem strinjata – možno dogovoriti tudi drugače.

Predporočna pogodba tako določa:

 • premoženjska razmerja zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev,
 • premoženjski režim v času trajanja zakonske ali zunajzakonske zveze,
 • razdelitev skupnega in posebnega premoženja zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev ob razvezi,
 • da lahko bivša zakonca ali zunajzakonska partnerja ob razvezi premoženje razdelita tudi drugače kot 50 : 50.

Predporočna pogodba oziroma pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij pa lahko določa tudi druga premoženjska razmerja ob morebitni razvezi, zato sta njen del lahko tudi:

 • sporazum o medsebojnem preživljanju,
 • sporazum o preživnini za primer razveze zakonske zveze.

Ali lahko predporočno pogodbo sklene tudi par, ki je že poročen?

Predporočna pogodba se lahko sklene tako med partnerjema, ki se šele nameravata poročiti, kot tudi med zakoncema, ki sta že poročena, oziroma med partnerjema, ki sta že v zunajzakonski skupnosti. Zaradi tega je bolj primerno uporabljati poimenovanje pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, saj ne gre nujno za pogodbo, ki bi se sklepala pred poroko. Če je pogodba sklenjena že pred poroko, sicer začne veljati s sklenitvijo zakonske zveze, če je sklenjena že v času trajanja zveze, pa velja od datuma uveljavitve dalje. Pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij seveda ni možno sklepati za nazaj.

Kaj mora vsebovati predporočna pogodba in kako se jo sklene?

Določila pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij lahko zakonca določita sama, pomembno je le, da so čim bolj jasna ter da ne nasprotujejo ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom. Vsekakor pa je pri sestavljanju takšne pogodbe smiselno poiskati pomoč pravnika, ki bo poskrbel, da bosta z njo obe strani lahko zaščitili svoje interese ter da bodo vsa premoženjska razmerja med partnerjema v pogodbi jasno izražena tako, da ob morebitni razvezi ne bo nobenih dvomov o tem, kako razdeliti premoženje. Pri sestavi pogodbe vam lahko strokovno pomaga tudi naša odvetniška pisarna, ki bo za vas pripravila ustrezno pogodbo, predvsem pa vam bomo strokovno odgovorili na prav vsa vprašanja, ki vas zanimajo s tega področja. Sama sklenitev predporočne pogodbe pa sicer poteka pri notarju, saj je pogodba veljavna le, če je notarsko overjena.

Veljavnost pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij

Da bi bila predporočna pogodba veljavna, mora biti:

 • sestavljena v skladu z določili, ki jih določa Družinski zakonik,
 • jasna glede določitve vsebine premoženjskega režima,
 • sestavljena na podlagi strinjanja oziroma svobodne volje obeh partnerjev,
 • sestavljena na podlagi razkritja vseh informacij o premoženju obeh partnerjev (oba partnerja morata vedeti za vse premoženje drug drugega),
 • sklenjena v pisni obliki oziroma v obliki notarskega zapisa,
 • sestavljena tako, da ne nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom,
 • sklenjena oziroma overjena pri notarju,
 • vpisana v Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij.

Kdaj se predporočna pogodba lahko izpodbija?

V primeru, da predporočna pogodba ni vpisana v Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, pravno ne obstaja, zato se njeno upoštevanje lahko izpodbija. Enako velja v primeru, da predporočna pogodba ni sklenjena v obliki notarskega zapisa, njena določila niso dovolj jasna ali pa partnerja pred podpisovanjem pogodbe nista imela vseh informacij o premoženjskem stanju drug drugega. Če se izkaže, da predporočna pogodba ni veljavna, se v primeru delitve premoženja zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev upošteva zakoniti premoženjski režim, kakršen bi veljal, če predporočna pogodba ne bi bila sklenjena.

Kako vam lahko pomaga naša odvetniška pisarna?

Naša odvetniška pisarna vam lahko pomaga predporočno pogodbo sestaviti tako, da bo ostala veljavna tudi po morebitni razvezi in je ne bo mogoče izpodbijati, saj dobro poznamo zakonodajo in imamo veliko strokovnega znanja na tem področju. Prav tako pa vam lahko svetujemo v primeru, če vaš bivši partner izpodbija predporočno pogodbo. V primeru, da ste sami podpisali predporočno pogodbo, za katero se je kasneje izkazalo, da ni bila ustrezno sestavljena ali pa ste bili pri tem zavedeni, se prav tako lahko obrnete na nas in skupaj bomo našli rešitev, s katero boste zaščiti svoje pravice.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE