Odvetnik za skrbništvo običajno pride v poštev, kadar se zakonski par razveže. Ob razpadu partnerske ali zakonske zveze je prva in najpomembnejša zadeva, ki jo morata zakonca ali izven zakonska partnerja, ki imata skupne mladoletne otroke urediti, skrbništvo nad otroki.  Novost novega Družinskega zakonika je, da sodišče prevzema nadzor nad dodelitvijo skrbništva, izključno z namenom zaščititi otroka in delovati v njegovo korist, kar mora biti tudi sicer za vse vpletene na prvem mestu. Koristi otroka morajo biti izključno in v celoti vedno prioriteta, na kar pa starši, ob vsej zanesenosti, zmedi, zameri in strahu v času ločitvenega postopka pozabijo ter velikokrat postavljajo svoje koristi pred koristi otroka.

ODVETNIK ZA SKRBNIŠTVO NAD OTROKOM

Skrbništvo nad otroki ureja Družinski zakonik, ki med drugim navaja, da če starši ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, se morajo sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu z njihovimi koristmi. Sporazumejo se lahko za skupno varstvo in vzgojo otrok, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju.

Vsekakor je najbolj priporočljivo in zaželeno, da se starši sporazumno med seboj dogovorijo, kateri bo imel skrbništvo nad otrokom oziroma otroki, kje bodo živeli in kako bodo potekali stiki z drugim staršem. Možnosti o tem kako pogosti bodo stiki, kje bodo potekali, ob katerih dnevih in ostalo, je veliko in se v praksi od primera do primera zelo razlikujejo.

PREŽIVLJANJE OTROK

Glede možnosti ureditve skrbništva nad otroki v Sloveniji Družinski zakonik pravi: »V primeru, da se starši sami sporazumejo o varstvu in vzgoji otrok, lahko predlagajo sklenitev sodne poravnave, katero sodišče sprejme v primeru, da ugotovi, da je predlagano v skladu z otrokovimi koristi, oziroma predlog zavrne, če sporazum ni v skladu s koristijo otrok. Če se starši ne sporazumejo o varstvu in vzgoji otrok, jim pri sklenitvi sporazuma lahko pomaga center za socialno delo ali mediator. V primeru, da do sklenitve sporazuma ne pride tudi tedaj, o tem odloči sodišče, ki lahko odloči tudi o vseh ukrepih za varstvo in koristi otroka. V postopku odločanja o varstvu in vzgoji sodišče vselej odloči tudi o preživljanju skupnih otrok in o stikih s starši.«

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt
Skrbništvo nad otroki

STIK S STARŠI

Otrok ima pravico do stikov z obema staršema in oba imata pravico do stikov z otroki. Tisti starš, ki mu je bilo dodeljeno skrbništvo nad otrokom (ali druga oseba), mora opustiti vsa dejanja, ki preprečuje, otežujejo ali onemogočajo stike druge osebe z otroki in si prizadevati, da otroku zagotovi ustrezen odnos do stikov z drugim od staršev oziroma s starši.

V primeru, da se dogovora o stikih z otroki starši ne držijo, kljub posredovanju in pomoči CSD, lahko sodišče tistemu, ki onemogoča stike odvzame pravico do varstva in vzgoje in se otroka zaupa drugemu od staršev, če sodišče ugotovi, da bo odločitev v korist otroka, za kar se izda nova odločba. Sodišče lahko pravico do stikov odvzame ali omeji v skladu s 173. členom Družinskega zakonika.

SKRBNIŠTVO NAD OTROKI V PRAKSI

Do sprejetja novega Družinskega zakonika je veljalo, da je bila dobra petina primerov v Sloveniji takšnih, ko so se starši še pred ločitvijo ali razpadom zunaj zakonske skupnosti sami sporazumno dogovorili o skrbništvu nad otroki in stikih. V ostalih 80 odstotkih pa se skrbništvo v veliki večini primerov (statistični podatki kažejo, da kar v 90 odstotkih) dodeli materam, kjer je v mnogih primerih praksa, da so otroci v stiku z drugim staršem vsak drugi konec tedna ter en dan med tednom.

OTROCI KOT ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI

Vse zgoraj opisane oblike nasilja se lahko izvajajo tudi nad otroki, ki so najbolj ranljivi družinski člani in občutljiva populacija nasploh, zato so v primeru, ko so otroci žrtve nasilja v družini potrebne posebne obravnave, pristopi in ukrepi.

Nasilje nad otroki ima lahko izjemne razsežnosti in ga je treba obravnavati prednostno, celostno in strokovno, kajti vpliva na celoten psihofizični razvoj otroka. Otroci, ki so žrtev nasilja so ponavadi prestrašeni, jezni, imajo težave v šoli ali na drugih področjih, se slabo vključujejo v družbo, imajo težave s spanjem, se počutijo izolirane, kar pogosto vodi do agresivnega vedenja ali nasprotno do pretirane ponižnosti in zadržanosti. V mnogih primerih kažejo znake depresij, tesnobe, nezaupanja vase in v svet tudi v odrasli dobi. Če je otrok priča nasilju v družini, se smatra, da je tudi sam žrtev.

OTROKOVO MNENJE

Sodišče pri odločitvi o varstvu, vzgoji in preživljanju otroka, o stikih, izvajanju starševskih skrbi in podelitvi starševske skrbi sorodniku upošteva tudi mnenje otroka, ki ga je ta izrazil sam, ali ga je zaupal drugi osebi, če se ugotovi, da je otrok sposoben razumeti pomen in posledice izražene volje.

Namen skrbništva nad otroki je, da se s skrbjo ter zagotovitvijo vzgoje in izobraževanja razvija in omogoči njegova ustrezna fizična, psihična in duševna rast, ki mu omogoči samozavestno in samostojno življenje ter delo v odrasli dobi. Ker pa otrokove koristi žal niso vedno v ospredju ali se te včasih težje določijo in dosežejo, je vsekakor izjemnega pomena, da si pred sprejemanjem tovrstnih odločitev, poiščete strokovno pomoč izkušene pravne službe. Veliko potrpežljivosti, strpnosti, komunikacije in sprejemanja modrih odločitev je potrebnih pri zagotavljanju ustreznega skrbništva nad otroki.

Naša odvetnik za skrbništvo je tu za vas, da prisluhne vaši zgodi, vam pojasni pravni vidik urejanja skrbništva, odgovori na vsa vaša vprašanja ter prispeva k vaši pravilni končni odločitve v korist vašega otroka.

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1
Call Now ButtonPOKLIČITE