Odvetniki za odškodnine – ključni dejavniki pri izbiri najboljšega

V življenju vsakega posameznika obstaja velika verjetnost, da se bo ta posameznik srečal s kakšnim neprijetnim dogodkom, kot je na primer nesreča pri delu, prometna nesreča ali nesreča na javni površini. Dobro se je zavedati, da vam tedaj skoraj vedno pripada tudi denarno nadomestilo, da bi si na podlagi slednjega lahko krili stroške, nastale z nesrečo in njenimi posledicami. Odškodnina je mišljena kot nadomestilo za izgubljen dohodek iz naslova nezmožnosti nadaljnjega opravljanja dela ali zaradi slabše fizične ali psihične kondicije, ki je lahko posledica nesreče. Vsak oškodovanec ima pravico do odškodnine in je do slednje upravičen vedno, ko do nesreče ni prišlo zaradi njegove malomarnosti.

Da bi oškodovanec za svoj specifičen primer prejel kar se da visoko odškodnino, je ključno, da za pomoč pri postopku izbere dobrega odvetnika za odškodnine. Odvetnik za odškodnine mu bo namreč pomagal in ga vodil skozi celoten proces pridobitve odškodnine ter mu olajšal morebitne težave v postopku. Prednost vključitve odvetnika za odškodnine v postopek je tudi v tem, da bo slednji dobro vedel, če bo znesek odškodnine, ki ga bo zavarovalnica za vaš primer predlagala, prenizek glede na primerljive zneske, ki so jih prejeli ostali oškodovanci za podobne primere. Res je sicer, da vključitev odvetnika za odškodnine v proces ni nujna, je pa izredno zaželena, saj boste lahko s pomočjo odvetnika prejeli kar se da visok znesek odškodnine.

Ključni dejavniki pri izbiri najboljšega odvetnika za odškodnine

Na tem mestu se pojavi vprašanje, kateri so ključni dejavniki pri izbiri najboljšega odvetnika za odškodnine. Ključno je, da se pri odločitvi osredotočite na reference odvetnika. Te lahko prejmete od svojih znancev, na internetnih forumih ali kje drugje. Poleg referenc preverite tudi, kakšne specifikacije ima odvetnik za odškodnine. Mednje sodijo predvsem ustrezna izobrazba in delovne izkušnje na področju odškodnin. Da bi pridobili kar se da veliko referenc, se najprej osredotočite na mnenje znotraj svojega kroga znancev in prijateljev. Zbrati mnenja s strani nam najbližjih je ključno, ker so to navadno ljudje, ki jim tudi najbolj zaupamo. Na tej točki je treba poudariti, da odvetnikom zakon prepoveduje, da bi se oglaševali v časopisu ali na socialnih omrežjih, zato reklame za dobrega odvetnika za odškodnine tam ne boste našli. Posledično mnenja bližnjih štejejo kot najboljši vir priporočil in razsodbe o tem, kdo je dober odvetnik za odškodnine. Tudi odvetniki znotraj svojih krogov vedo, kdo je najboljši in kdo slabši, a vendar so takšna mnenja za javnost nedostopna. Kritiziranje dela slabše kvalificiranih odvetnikov je namreč prepovedano s kodeksom in etiko znotraj odvetniške stroke.

Drugi pomemben dejavnik, ki odraža kakovost odvetnika za odškodnine, je cena odvetniških storitev. Na podlagi cene lahko stranka namreč sklepa, kako odvetnik za odškodnine vrednoti svoje storitve, tu pa sta vključena tudi njegova odgovornost in sposobnosti zastopanja stranke. Visoka cena odraža odvetnikovo znanje in izkušnje, ki so izrednega pomena za pridobitev visoke odškodnine. Če je odvetnik za odškodnine dražji, to pomeni, da se vam bo posvetil v popolnosti in vašemu primeru namenil veliko časa. Zavedati se morate, da pridobljen visok znesek odškodnine ob zaključku postopka navadno odtehta stroške odvetnika za odškodnine. Če ima odvetnik visoko ceno, to pomeni, da je tudi povpraševanje po njegovih storitvah veliko in posledično uspešno rešuje še tako zahtevne primere.

Če želite maksimalno učinkovitost dela odvetnika za odškodnine, se je z njim najbolje že vnaprej dogovoriti za plačilo na podlagi uspeha. Stimulacija in provizija ga bosta namreč pripravili do tega, da se resnično potrudi za vas in končni uspeh. V kolikor je uspeh odvetnika za odškodnine le polovičen, lahko zaradi dogovora posledično prejme tudi polovično plačilo. Cena, določena na podlagi stimulacije, odvetnika za odškodnine veliko bolj motivira za delo kot vnaprej določeno plačilo na podlagi odvetniške tarife.

Naslednji ključni dejavnik pri izbiri kakovostnega odvetnika za odškodnine je zaupanje med odvetnikom in stranko. To je zagotovo izrednega pomena, saj mora stranka resnično čutiti, da lahko svojemu odvetniku v popolnosti zaupa. Zaupanje pripelje tudi do dolgoročnega sodelovanja in gradnje dobrega odnosa, ki se kaže v tem, da stranka odvetnika pokliče vedno, ko naleti na nesrečo ali težavo. V dejavnik zaupanja sodi tudi iskrenost. Z iskrenostjo je mišljeno predvsem to, da odvetnik za odškodnine že v samem začetku pove, kje vidi možnosti za neuspeh ali uspeh in tako ne izigra pričakovanj stranke. Pomembno je tudi, da odvetnik že na začetku poda prave smernice in stranko opozori na morebitne zaplete ter potrebne korake za dosego visokega zneska odškodnine. Stranke lahko dobrega odvetnika za odškodnine prepoznajo tudi po tem, da jim ta (v kolikor vidi možnosti za neuspeh) poda prave smernice in na ta način maksimira strankino zadovoljstvo.

Pomembno je, da se stranke zavedajo, da jim že sam škodni dogodek prinese več kot polovične možnosti za pridobitev odškodnine, saj jim ta po zakonu pripada. Tu je treba poudariti, da sam znesek odškodnine še ne predstavlja uspeha, saj si vsaka stranka želi kar se da visok znesek. Ravno zato je smiselno izbrati dobrega odvetnika za odškodnine. Izbira ustrezno kvalificiranega odvetnika za odškodnine predstavlja dejavnik, na podlagi katerega se kažejo razlike v izplačanih zneskih odškodnin po zaključku postopka. Več znanja in izkušenj, kot ima odškodninski odvetnik, višjo odškodnino si stranka lahko obeta. Zato nikar ne varčujte pri odvetniških storitvah, saj (kot že omenjeno) visok znesek odškodnine kompenzira plačilo odvetniških storitev in vam prinese dober uspeh. Če je po presoji odvetnika za odškodnine izplačani znesek s strani zavarovalnice prenizek, vas bo ta tudi zastopal na sodišču in v vašem imenu podal odškodninsko tožbo.

Pri izbiri odvetnika za odškodnine se torej najprej osredotočite na mnenje svojih prijateljev in znancev ter na reference odvetnika za odškodnine. Pred izbiro dobro preučite njegovo ceno, a vendar imejte v mislih, da pri tovrstni dejavnosti višja cena navadno odraža tudi kakovost storitev. Ko izberete odvetnika, se dogovorite za uvodni sestanek in spremljajte, ali vam bo že na samem začetku povedal, kakšne so vaše možnosti za uspeh/neuspeh ali vas bo zavajal. Pomembno je tudi, da vas odvetnik aktivno spremlja in vam svetuje skozi celoten proces pridobitve odškodnine ter vas vodi in vam je na razpolago vedno, ko ga potrebujete.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE