Odvetnik za nepremičninsko pravo

Odvetnik za nepremičninsko pravo

Vsak izmed nas se bo verjetno vsaj enkrat v življenju srečal z nepremičninskim poslom. Če ne drugače, pa tedaj, ko bo kupoval svojo lastno nepremičnino za bivanje. Pri vsakem nepremičninskem poslu lahko pride tudi do določenih zapletov. Preden sklepate nepremičninski posel, se je dobro zavedati teh zapletov in imeti kontakt odvetnika za nepremičninsko pravo, ki vam bo lahko pomagal pri reševanju tovrstnih zapletov. Strankam vedno svetujemo, da se že pred sklepanjem nepremičninskega posla obrnejo na odvetnika za nepremičninsko pravo, saj se tako bistveno zmanjšajo možnosti za morebitne zaplete, nepremičninski posel pa bo sklenjen hitreje in stranka bo od njega imela več dobrobiti.

Odvetnik za nepremičnine je pravni strokovnjak, ki se ukvarja s področjem nepremičninskega prava ter v potankosti pozna vse sestavine nepremičninskega posla in njegove morebitne zaplete. Dobro ga je vključiti v posel zato, ker vam bo že v samem začetku predstavil vsa specifična tveganja in posledice, ki jih ima vaš nepremičninski posel. Glede na to, da so nepremičnine unikatne dobrine, je ključno razumeti, da je tudi vsak nepremičninski posel unikaten in drugačen od ostalih. Ko govorimo o tveganjih nepremičninskega posla, je odvetnik za nepremičninsko pravo tisti, ki lahko takoj prepozna, kakšno je pravo stanje nepremičnine, ki jo kupujete ali prodajate, pri tem pa definira, ali na tej nepremičnini že obstajajo stvarne pravice drugih. Ob tem je treba poudariti, da lahko stranke pravno stanje nepremičnine vedno tudi same preverijo z vpogledom v zemljiško knjigo, vendar odvetnik za nepremičninsko pravo lažje razbere strokovno pravno podlago, zapisano v zemljiški knjigi.

Ključne naloge odvetnika za nepremičninsko pravo

Ključne naloge odvetnika za nepremičninsko pravo so pregled pravnega stanja nepremičnine, priprava pravnega mnenja in predloga, zastopanje stranke v primeru spora (če nastane na podlagi nepremičninskega posla), priprava vseh dokumentov za nakup ali prodajo, priprava načrta etažne lastnine in ostalih aktov, povezanih z nepremičnino, davčno svetovanje in iskanje najugodnejše rešitve za stranko na področju davkov, urejanje služnosti in lastniških razmerij, pomoč pri tolmačenju vpisov v zemljiško knjigo (hipoteka, služnostne pravice …), pomoč in svetovanje pri delitvi nepremičnine, priprava menjalne, darilne ali najemne pogodbe, priprava mnenja o poslu in drugo.

Odvetnik za nepremičninsko pravo vam bo pri poslu znal svetovati tudi glede tveganj, ki obstajajo zaradi obremenitve nepremičnine. Pomaga vam lahko tudi ustrezno oblikovati vse potrebne listine in dokumente, ki jih potrebujete za uspešno sklenitev nepremičninskega posla. Pri sklepanju nepremičninskih poslov je skoraj neizogibno tudi plačilo davka. Odvetnik za nepremičninsko pravo vam bo pojasnil, katera plačila davkov se vam obetajo in vam okvirno izračunal vrednost davkov, ki jih boste morali plačati. Odvetnika za nepremičninsko pravo je pametno imeti zato, ker vam bo na podlagi poznavanja davčne zakonodaje na področju nepremičnin pomagal poiskati najugodnejšo rešitev za vas. Pri sklepanju nepremičninskega posla je ključno, da sta obe strani ustrezno pravno zavarovani. Zaščita strank na obeh straneh pogodbe je tudi nekaj, pri čemer vam lahko pomaga odvetnik za nepremičninsko pravo.

Če se torej odločate za nakup nepremičnine, vam toplo svetujemo, da si poiščete odvetnika za nepremičninsko pravo, saj vas bo ta ob nakupu tudi ustrezno zaščitil. Pri nakupu nepremičnine je izrednega pomena, da v posel vključite vse potrebne elemente, kot so financiranje nepremičnine, ocena nepremičnine itd. V kolikor slednjih v pogodbi ne upoštevate, obstaja velika verjetnost, da se boste srečali z nevšečnostmi posla in zaradi tega ostali prikrajšani za določene dobrobiti, lahko pa se tudi zgodi, da nastanejo novi in nepričakovani stroški.

Notar

Prav tako kot odvetnik za nepremičninsko pravo je tudi notar ključni element za sklenitev uspešnega nepremičninskega posla. Ta je pomemben predvsem v zaključni fazi prodaje nepremičnine, saj mora ustrezno identificirati obe pogodbeni stranki. Poleg tega notar tudi overi podpisa kupca in prodajalca nepremičnine ter omogoči vpis hipoteke in prepis lastninskih pravic nad nepremičnino na novega lastnika v zemljiško knjigo.

Nepremičninski agent

Poleg odvetnika za nepremičninsko pravo in notarja pa v nepremičninskem poslu velikokrat sodeluje tudi nepremičninski agent. Ko se stranka odloči za nakup ali prodajo nepremičnine, se v večini primerov po pomoč obrne ravno na nepremičninskega agenta in posel opravi s pomočjo agencije. Prednost posla, opravljenega s pomočjo nepremičninskega agenta, se kaže predvsem v tem, da nepremičninski agent poskrbi za boljši vpogled stranke na trg in ji jasno opredeli, kaj se trenutno dogaja na njem. Poleg tega vam nepremičninski agent pomaga voditi celoten postopek nakupa oziroma prodaje nepremičnine. Svetuje vam o ceni nepremičnine in izboru primerne nepremičnine za vaše potrebe. Ključna vloga nepremičninskega agenta pa je v tem, da vam pomaga najti ustreznega kupca oziroma prodajalca za vašo nepremičnino, saj najbolje pozna trg in trenutne razmere ter razpoložljivost. Strankam svetujemo, da si poleg odvetnika za nepremičninsko pravo poiščejo tudi nepremičninskega agenta, saj agenti izredno podkovani z znanjem ter jim prodaja in nakup nepremičnin predstavljata nekaj vsakdanjega, zato vam bodo znali na podlagi vaših potreb kar se da dobro svetovati, katero nepremičnino kupiti oziroma kako jo prodati po najboljši ceni.

Če želite svoj nepremičninski posel kar se da uspešno zaključiti, vam toplo svetujemo, da se obrnete na katerega izmed zgoraj omenjenih strokovnjakov. Za najuspešnejši posel, ki vam bo prinesel največ dobrobiti, je pametno imeti vse tri, saj je vsak izmed zgoraj naštetih strokovnjakov najbolje podkovan na svojem področju. Stranke, ki se v nepremičninski posel spustijo na lastno pest oz. brez pomoči strokovnjakov, lahko z večjo gotovostjo tudi pričakujejo kakšen zaplet pri sklepanju nepremičninskega posla. V kolikor pride do zapleta, jim svetujemo, da se nemudoma obrnejo na odvetnika za nepremičninsko pravo ali na nepremičninskega agenta.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE