Odvetnik za nepremičnine vam bo olajšal postopek nakupa nepremičnine

Nakup nepremičnine je za večino od nas ena največjih investicij v življenju, ki zahteva premišljen in pravilen pristop.

Na ceno nepremičnine največkrat nimamo nobenega vpliva, se pa zato radi izognemo ostalim stroškom, ki sodijo k nakupu ali prodaji nepremičnine, vključno z odvetniškimi stroški.

Gotovo pa bi vam vsi, tako tisti, ki so se nakupa ali prodaje nepremičnine lotili na lastno pest, kot tudi vsi tisti, ki so se odločili za posredovanje strokovne pomoči odvetnika, svetovali in toplo priporočali posredovanje in pomoč odvetnika za nepremičnino.

Izkušnje, strokovnost, prepoznavnost in izvrstno poznavanje področja nepremičninskega prava, kamor sodita Stvarnopravni zakonik in Zakon o zemljiški knjigi, so zagotovo tisto, kar odlikuje dobrega odvetnika za nepremičnine, saj je pravno področje, ki ureja nepremičninski posel, eno najobsežnejših pravnih področij.

Nepremičninsko pravo ureja mnogo zakonskih in podzakonskih predpisov, ki so za nepoznavalca lahko težka in nerazumljiva, zato je odvetnik za nepremičnino zagotovo pravi naslov za njihovo razlago in razumevanje. Poglobljeno znanje je namreč tisto, ki nas varuje pred napačnimi odločitvami ter morebitnimi zapleti oziroma tveganji in nam v prvi vrsti omogoča varnost tako pomembnega nakupa, kot je nakup nepremičnine.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Kako vam lahko koristi in pomaga odvetnik za nepremičnine?

Odvetnik za nepremičnine vas pred sklenitvijo pogodbe o nakupu nepremičnine seznani z vsemi potrebnimi informacijami in podatki, ki jih je treba preveriti pred nakupom oziroma prodajo. Najpomembnejša podatka sta zagotovo dejansko lastništvo nepremičnine ter stanje njene morebitne obremenitve, kamor sodijo hipoteka, zaznambe osebnih stanj in spora, predkupne pravice ter drugo.

Odvetnik za nepremičnine vam lahko v samem začetku nakupa pomaga pri pogajanjih, oceni, preveri in potrdi varnost nakupa, vam predstavi možnosti financiranj ter v nadaljevanju sestavi in napiše kupoprodajno pogodbo o nakupu oziroma prodaji nepremičnine ter seveda poskrbi za njeno popolno razumevanje in vam odgovori na vsa vaša zastavljena vprašanja. Pravilno sestavljena pogodba, ki vsebuje vse potrebne elemente, je ključna za vašo varnost in varnost pravnega posla.

Ravno tako vas odvetnik za nepremičnine vodi in poskrbi za varnost pri sklepanju ostalih pravnih poslov, vezanih na nakup oziroma prodajo nepremičnine, ter pomaga pri dednih postopkih, vezanih na prenos nepremičnin v posest in lastništvo dedičev, ter pri priposestvovanju nepremičnin.

V primeru sodnih obravnav pri pridobivanju oziroma odsvajanju nepremičnin odvetnik za nepremičnino zastopa in poskrbi za najboljšo podporo in pravno zaščito svojega varovanca.

Ravno tako pa za vsako svojo stranko pripravi izračun o vseh davčnih obveznostih, ki nastanejo ob nakupu oziroma prodaji nepremičnine (davek na promet, davek na dobiček), ter jo z njim seznani in ji ga razloži.

V zaključni fazi pa odvetnik za nepremičnine poskrbi tudi za vpis lastništva v zemljiško knjigo.

Odvetnik za nepremičnino je zagotovo najbolj ustrezna, zaželena in priporočena oseba, ki vas vodi skozi celoten nakup oziroma prodajo nepremičnine, od samega ogleda do primopredaje posla.

Namen posredovanja odvetnika v tovrstnem pravnem poslu je, da resnično, strokovno in v celoti poskrbi za zadovoljstvo in varnost obeh pogodbenih strank, ki se na ta način izogne kakršnemu koli nerazumevanju, nesoglasju ter posledično morebitnim nevšečnostim in sporom.

V primeru, da se odločate za nakup oziroma prodajo nepremičnine, vam kot eden prvih korakov do uresničitve tega koraka vsekakor svetujemo in, kot že rečeno, toplo priporočamo, da se sprva povežete s strokovnim, usposobljenim, preverjenim in uveljavljenim odvetnikom za nepremičnino ter tako poskrbite za svoje zadovoljstvo in varnost ter si zagotovite, da bo vaša odločitev resnično prava.

Ocena

Call Now ButtonPOKLIČITE