Kredit v švicarskih frankih

Ste tudi vi eden izmed tistih komitentov, ki so vas opeharili na podlagi zgodbe o jemanju kredita v švicarskih frankih? Če je odgovor pritrdilen, niste edini! Ogromno je namreč takšnih komitentov, ki so jim različne banke uspešno prodale zgodbo o najetju stanovanjskega kredita v švicarskih frankih.

Kako je do tovrstne prevare sploh prišlo?

Prevara o jemanju kredita v švicarskih frankih sega v leto 2015, ko so iskalci kredita za stanovanje slednjega vzeli v švicarskih frankih, nakar so doživeli izredno negativen finančni šok. Glavni razlog za predlog jemanja takšnega kredita s strani bank je bil ta, da je švicarska centralna banka v tistem času opustila skrb za ohranjanje stabilnega valutnega tečaja med evrom in švicarskim frankom, nakar je vrednost evra v razmerju s frankom močno padla. Na ta račun se je močno povečalo finančno breme glede odplačevanja kredita tistih potrošnikov, ki so imeli svoje obveznosti v švicarskih frankih. Ta pojav je močno prizadel več tisoč družin v Sloveniji, njihovi dolgovi pa so zaradi spremenjenih vrednosti valut ponovno porastli na vrednost kot tedaj, ko kredit še ni bil poplačan.

Kako si takšni komitenti lahko pomagajo pri odplačevanju kredita v švicarskih frankih?

Glede na to, da je bilo takšnih ljudi v Sloveniji ogromno, so se združili v posebno društvo Frank, društvo pa je na čelu s svojimi vodji tudi izpeljalo razne tožbe na pristojnih sodiščih. Na začetku je bil ves trud društva zaman, saj so bile tožbe neuspešne, nato pa je pred nekaj leti društvo na sodišču doživelo uspeh (na podlagi dveh tožb), ki je prinesel ugodno zmanjšanje kredita in obveznosti komitentom.

Kdo je pravzaprav glavni krivec za tovrstno situacijo?

Sama zgodba se je začela zaradi nepravilnega in nekorektnega ravnanja bank do svojih komitentov. Te bi namreč morale jasno obrazložiti in definirati vsa tveganja, ki so povezana z jemanjem kredita v tuji valuti. Banke bi torej morale bolje in ustrezneje zaščititi svoje komitente in jim podati nujne informacije, da bi se komitenti (kot šibkejše stranke) tudi ustrezno zaščitili. Poleg tega so banke primorane podati pravilne informacije, na podlagi katerih lahko komitenti dobro premislijo, ali si resnično želijo vzeti kredit v tuji valuti (in pretehtajo vsa morebitna tveganja). Banka se v takšni situaciji namreč ne sme izgovarjati na dejstvo, da komitent po informacijah ni vprašal. Kljub temu da komitent nima ustreznega znanja in izobrazbe, mora banka dosledno podati vse informacije in tveganja. Banka je primorana podati vse odgovore na morebitna vprašanja s strani komitentov in jasno opredeliti pogodbeno razmerje ter zavarovati svoje komitente. Na podlagi zapisanega lahko zaključimo, da banke v Sloveniji niso ustrezno in dosledno izpolnile svojih obveznosti glede razkritja vseh podatkov in informacij pri jemanju kredita v švicarskih frankih, oškodovana pa je bila šibkejša stran pogodbenega razmerja – torej komitenti. Društvo Frank se je za oškodovane komitente zavzelo na način, da je politične stranke pozvalo k reševanju tovrstnega problema preko sprejetja interventnega zakona. Vključitev oškodovanih komitentov v društvo je smiselna predvsem zato, ker so posamične tožbe izredno drage in si jih večina ljudi samostojno ne more privoščiti. Ob vključitvi obstaja torej večja verjetnost, da se bo vaša težava rešila.

Katere elemente vsebuje predlog za interventni zakon?

Zakon opredeljuje člen, da je banki omogočeno izpodbijanje neresničnih dejstev z njene strani, v kolikor meni, da je komitentu podala vse potrebne informacije in da je komitent bil obveščen o vseh tveganjih, ki so povezana z jemanjem kredita v švicarskih frankih. Glavni cilj interventnega zakona je v grobem pravna varnost vseh oškodovanih komitentov. Slednjih je bilo v Sloveniji naštetih okrog 16.000. Poleg tega zakon opredeljuje sankcioniranje kršitve splošnega načela sorazmernosti v slovenskem pravu. Interventni zakon ima tudi številne prednosti, med glavne pa štejemo dejstvo, da se ob sprejetju skupna obrestna mera zviša s spremembo iz LIBOR + dogovorjeni pribitek v EURIBOR + dogovorjeni pribitek. Sprememba obrestne mere omogoča, da banke pridobijo normalen in ne presežen dobiček iz naslova dajanja kredita. Sama uveljavitev zakona tudi ne bi imela nikakršnih posledic na državni proračun, kar predstavlja dodaten plus, hkrati pa bi se bistveno razbremenilo tudi slovensko sodstvo.

Kdo vam poleg društva lahko pomaga, če ste bili ob jemanju kredita v švicarskih frankih oškodovani?

Poleg tega, da postanete član društva Frank, vam pri zmanjšanju kredita lahko pomaga tudi odvetnik. Pri nas dobite brezplačno pravno pomoč in nasvete, ekipa naših vrhunskih strokovnjakov pa vam bo pomagala, da boste dosegli pravično plačilo kredita. Glavna prednost naše ekipe odvetnikov je v tem, da ne zaračunavajo nepotrebnih stroškov vnaprej. Poleg tega vam ponudijo brezplačen izračun finančne škode in vam s pomočjo sodelavcev ekonomistov dosledno svetujejo ter vas vodijo skozi proces do zagotovitve pravičnega plačila kredita. Svetujemo vam, da se čimprej naročite na brezplačni termin in pustite, da vam naši strokovnjaki razložijo, kako hitro in učinkovito postopati v vašem primeru.

Svetovanje, ki ga nudimo, je popolnoma brezplačno. S strankami se vnaprej dogovorimo za znesek, ki ga bodo morale poravnati šele v primeru uspeha. V kolikor stranke z našimi storitvami in rezultatom niso zadovoljne, stroškov za naše svetovanje ni.

Naj vas opozorimo še na to, da lahko vračilo denarja zahtevajo vsi komitenti, ne glede na to, ali je interventni zakon že bil sprejet ali ne. Poleg tega lahko komitenti zahtevajo tudi povračilo druge škode, ki je nastala iz tega naslova. V teh primerih gre največkrat za prodajo določenega premoženja, saj komitent ni imel zadostnih sredstev za povračilo kredita. Poleg tega se upoštevajo tudi zamudne obresti in vsi ostali dejavniki. Da bi nudili kar se da verodostojne informacije, imamo podpisano posebno pogodbo o sodelovanju z izkušenimi ekonomisti s področja bančništva in financ, ki vam bodo izračunali nastalo škodo. Mi pa bomo poskrbeli, da boste zakonsko upravičeni do povračila škode in vseh stroškov, ki so vam nastali zaradi jemanja kredita v švicarskih frankih. Če želite, da bi se vaša škoda povrnila in bi pošteno prejeli izgubljena sredstva, nikar ne odlašajte. Naša odvetniška pisarna je tukaj za vas vsak dan v tednu. Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko in se tudi vi prepričajte o naši učinkovitosti.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE