gospodarske pogodbe pravo

DOBER ODVETNIK ZA GOSPODARSKE POGODBE JE PRIPOROČLJIV ZA VSE GOSPODARSKE PRAVNE OSEBE, KI POTREBUJEJO VRHUNSKE PRAVNE STORITVE NA OMENJEM PODROČJU.

SKLEPANJE GOSPODARSKE POGODBE IN IZOGIBANJE SPOROM

Podjetja med seboj sklepajo najrazličnejše pogodbe. Sklepanje gospodarske pogodbe tako velikokrat postane formalnost, ki omogoči nove poslovne priložnosti, pri tem pa se marsikdaj žal pozabi na to, da je več kot pomembno, kako je ta pogodba sestavljena in kaj vse vsebuje. To je še kako pomembno pri morebitnih sporih ali konfliktih, do katerih lahko pride kdaj v prihodnosti, zato je vsekakor pametno, da pogodbo pred podpisovanjem pregleda še usposobljen pravnik, ki se spozna na gospodarsko pravo. Pri tem vam lahko pomaga tudi naša odvetniška pisarna.

KAJ SO GOSPODARSKE POGODBE?

Med gospodarske pogodbe uvrščamo vsako pogodbo, ki jo skleneta dva gospodarska subjekta med seboj. Obligacijski zakonik kot gospodarski subjekt opredeljuje:

 • gospodarske družbe (d. o. o., d. d. …),
 • druge poslovne pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost,
 • samostojne podjetnike posameznike,
 • druge pravne osebe (zavodi, društva …).

GOSPODARSKE POGODBE RAZLIČNIH VRST

Poznamo več vrst gospodarskih pogodb, med katerimi so na primer:

 • kupoprodajne pogodbe,
 • cesijske pogodbe,
 • asignacijske pogodbe,
 • pogodbe o poslovnem sodelovanju,
 • pogodbe o zastopanju ali posredništvu,
 • komisijske pogodbe,
 • mednarodne gospodarske pogodbe.

PRIPRAVA GOSPODARSKE POGODBE

Pri sklepanju kakršne koli gospodarske pogodbe je treba poleg določil Obligacijskega zakonika upoštevati tudi poslovne običaje, uzance, različne klavzule in prakso, ki je vzpostavljena med obema strankama (ali več strankami). Pri sestavljanju gospodarske pogodbe je zato zelo dobrodošla pomoč pravnika, ki se dobro spozna tako na zakonodajo kot na prakso.

Pravni strokovnjak za gospodarsko pravo bo poskrbel za to, da bo pogodba vsebovala prav vse potrebne elemente in določila ter da bo sestavljena čim bolj jasno in nedvoumno. Pri vsaki gospodarski pogodbi je treba namreč čim bolj natančno opredeliti predmet pogodbe ter obveznosti in pravice pogodbenih strank. Če vse to ni dovolj natančno opredeljeno, hitro pride do nejasnosti in nesporazumov oziroma si v primeru konflikta vsaka pogodbena stranka določila pogodbe tolmači po svoje, kar konflikt še poglobi. Takšni konflikti ne povzročijo le stroškov, ampak so lahko tudi zelo utrujajoči, za njihovo reševanje pa gre veliko energije in časa, ki bi jo lahko v podjetju bolj koristno uporabili. Poleg tega lahko kakršni koli konflikti pomenijo prekinitev poslovnega sodelovanja ali slabo vplivajo celo na ugled podjetja, zato je pametno narediti vse, da se jim izognemo. Skrbno sestavljena gospodarska pogodba nam je pri tem lahko v veliko pomoč.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

PRED PODPISOVANJEM MORA POGODBO PREBRATI ŠE PRAVNIK

Preden podpišete kakršno koli pogodbo ali drugo listino, je nujno, da slednjo dobro preberete ne le vi sami, ampak tudi pravni strokovnjak. Slednji bo na podlagi svojega pravnega znanja presodil, ali je pogodba ustrezna ali ne, prav tako pa vam lahko odvetnik pomaga v primeru, da sami želite pripraviti določeno pogodbo.

Naša odvetniška pisarna vam lahko pomaga pri sestavljanju vseh vrst gospodarskih pogodb, prav tako pa lahko za vas še pred sklenitvijo strokovno pregleda vse pogodbe, ki jih nameravate podpisati. V primeru, da pogodbi ni dovolj natančno opredeljeno, kakšne so obveznosti vseh pogodbenih strank, ali pa v njej najdemo kakršne koli druge pomanjkljivosti oziroma sporne člene, vas na to seveda opozorimo in vam pomagamo pri sestavi nove, ustreznejše gospodarske pogodbe. Naši pravniki vam lahko pomagajo tudi v procesu pogajanj oziroma pri tem, da drugim pogodbenim strankam razložijo posamezne člene pogodbe in zakaj so ti potrebni.

GOSPODARSKI SPOR IN POMOČ ODVETNIKA ZA GOPODARSKO PRAVO

Zaradi neustrezne gospodarske pogodbe ali njenega neupoštevanja lahko pride do gospodarskega spora, ki se ga rešuje po izvensodni ali sodni poti (torej s tožbo). S pomočjo odvetnika za gospodarsko pravo je takšne spore možno rešiti veliko hitreje, predvsem pa tako, da gospodarska družba, ki pogodbenih določil ni kršila oziroma je izpolnila vse pogodbene obveznosti, dobi povrnjeno škodo. Velikokrat pa se da z nekaj preventivnimi ukrepi takšne spore tudi uspešno preprečiti, zato je najbolje pravnika najeti že v fazi pogajanj za posel oziroma najkasneje v fazi sklepanja pogodbe.

Ko je pogodba enkrat podpisana, ta velja za vse pogodbene stranke, zato morajo te njena določila spoštovati in izpolniti vse obveznosti, ki so zapisane v njej. Če ena od pogodbenih strank tega ne stori, jo je priporočljivo najprej na to opozoriti, v primeru, da obveznosti tudi po opozorilu še niso izpolnjene, pa je čas za ukrepanje, pri čemer je smiselno angažirati tudi pravnika.

Največkrat se težava pojavi pri zamujanju s plačilom ali pri tem, da do njega sploh ne pride, velikokrat pa pride tudi do zamud pri dobavi blaga ali različnih drugih nepravilnosti, ki vodijo v gospodarski spor. Kako postopati v takšnih primerih? Najbolje je čim prej poiskati pomoč pravnika, ki vam bo znal svetovati o nadaljnjih postopkih za reševanje težav. Običajno bo odvetnik za gospodarsko pravo najprej pripravil dopis pogodbeni stranki, ki določil pogodbe ne upošteva, ter jo na to opozoril ter jo hkrati obvestil tudi o možnih pravnih posledicah. Velikokrat je že to dovolj, da se pogodbena stranka odloči izpolniti pogodbene obveznosti.

IZVENSODNO ZASTOPANJE V PRIMERU GOSPODARSKEGA SPORA

Ko pride do konflikta ali spora med dvema gospodarskima subjektoma, je smiselno najprej poskušati rešiti spor po mirni poti. Pravnik za gospodarsko pravo vam bo predstavil, kakšne so možnosti za izvensodno reševanja spora ter kako postopati, da bo ta čim hitreje razrešen brez tožbe ali vpletanja sodišča. Tako bo namreč spor razrešen v veliko krajšem času, saj so postopki na sodišču lahko zelo zamudni oziroma trajajo tudi po več let. Pravnik, ki ima dovolj izkušenj iz prakse, vam bo znal že na prvem sestanku povedati, ali bi lahko določen gospodarski spor rešili tudi po izvensodni poti, na kakšen način in kakšne so možnosti za to.

TOŽBE IN ZASTOPANJE GOSPODARSKE DRUŽBE NA SODIŠČU

V primeru, da gospodarskega spora ni možno rešiti po izvensodni poti, pa bo o njem moralo odločati sodišče. Naša odvetnik za gospodarsko pogodbo vas lahko zastopa na sodišču oziroma vam pomaga pri pripravi tožbe v primeru gospodarskega spora. Vsakega primera se lotimo zelo zavzeto in se maksimalno potrudimo za to, da se ta v čim krajšem času razreši ugodno za našo stranko.

Skupna ocena storitve
Ocena: 0, Glasov 0
Call Now ButtonPOKLIČITE