delitev premoženja in solastnine

DELITEV SOLASTNINE

Lastninska pravica je lahko vezana na eno ali več oseb. Če si več oseb deli lastništvo neke nepremičnine, zemljišča ali česa drugega in ima vsak od njih točno določen solastniški delež, je to solastnina, v primeru, da deleži niso določeni, pa gre za skupno lastnino. Solastnina ima pred skupno lastnino ravno to prednost, da so deleži lastništva določeni, vendar pa je pri tem pomembno, ali gre samo za tako imenovane idealne deleže ali pa gre za deleže, ki so določeni tudi v naravi. Nudimo vam vrhunsko pravno moč pri delitvi solastnine, saj je pomembno, da se solastnine pravno formalno pravilno razdeli.

SOLASTNINA IN IDEALNI DELEŽI

Solastnina pomeni, da ima neko stvar (recimo nepremičnino) v lastni več lastnikov oziroma solastnikov. V Stvarnopravnem zakoniku (SPZ) je zapisano, da ima več oseb solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari (torej so solastniki), če je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni delež). Solastnik je upravičen uporabljati solastnino sorazmerno svojemu idealnemu deležu.

Kaj je torej idealni delež? Gre za solastniški delež posameznega lastnika. Lastništvo vsakega posameznega lastnika je običajno izraženo kot idealni delež solastnine v obliki odstotka ali ulomka (recimo ½, ¼ solastnine itd.). Problem pri takšni razdelitvi je, da v naravi ni določeno, kateri deli nepremičnine ali zemljišča pripadajo kakšnemu od lastnikov, zaradi česar lahko nastanejo konflikti, če se solastniki o tem ne dogovorijo med seboj. Več ko je solastnikov, bolj zapletena lahko postanejo razmerja med njimi, saj ima vsak od njih drugačne interese glede delitve solastnine, njenega upravljanja in vsega ostalega v zvezi z njo. Naša odvetniška pisarna ima veliko izkušenj na področju urejanja idealnih deležev ter delitve solastnine v naravi, zato lahko na tem področju pomagamo tudi vam.

DELITEV SOLASTNINE IN POJEM SOLASTNINE

Pri solastnini gre lahko za stanovanje, hišo ali drug objekt, zazidljivo ali kmetijsko zemljišče itd. Do solastnine največkrat pride v postopkih dedovanja, prav zato pa med dediči pogosto pride tudi do sporov, saj se solastnina v postopkih dedovanja največkrat razdeli le v idealnih deležih in ne v naravi.

Recimo, da dva sinova podedujeta nepremično, pri čemer je idealni delež vsakega od njiju ½ solastnine. To pomeni, da sta oba solastnika polovice vsakega prostora v hiši, polovice zemljišča, garaže itd. Če gre za hišo, je to morda tudi v naravi možno smiselno razdeliti tako, da bo vsak od njiju lahko nemoteno uporabljal eno polovico hiše, čeravno se tudi pri takšni delitvi lahko zaplete. Vhod, stopnišče in kletni prostori lahko ostajajo še vedno v solastništvu, enako pa velja za samo dvorišče, saj je vse to v naravi pogosto težko razdeliti.

V takšnih primerih je najbolje poskrbeti za čim bolj natančno razdelitev idealnih deležev v naravi oziroma poskrbeti za preoblikovanje solastnine v etažno lastnino. Solastnika se lahko odločita tudi za prodajo svojega deleža ali celotne nepremične, kar je v marsikaterem primeru celo najboljša možnost, saj se s tem zadeve v zvezi s solastnino razrešijo enkrat za vselej. Seveda pa se morajo s prodajo solastnine strinjati prav vsi solastniki. Več ko jih je, težje se je dogovoriti glede tega, kako pravično razdeliti solastnino oziroma kaj narediti z njo – jo uporabljati, prodati, oddati v najem ipd. Pri vsem tem vam lahko pomaga tudi naša odvetniška pisarna, s čimer poskrbite za to, da boste lahko nemoteno uporabljali svojo solastnino oziroma jo po želji tudi oddali v najem ali prodali.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

DELITEV SOLASTNINE IN ZAPLETI V ZVEZI Z NJO

Če pa gre pri solastnini za stanovanje ali drugo nepremičnino, ki je v naravi ni enostavno razdeliti, pa verjetno solastnika sploh ne bosta razpravljala o tem, da bo eden uporabljal eno sobo, drugi drugo, ampak se bosta skušala dogovoriti o prodaji deležev ali celega stanovanja. Pri tem lahko nastane več težav:

  • če eden od solastnikov ne želi prodati svoje lastnine ali solastnine,
  • če več solastnikov želi lastništvo istega dela nepremičnine,
  • če eden od solastnikov ne želi plačevati stroškov za upravljanje s solastnino,
  • če solastnine sporazumno ni mogoče razdeliti,
  • če se solastniki ne strinjajo glede načinov upravljanja nepremičnine in vzdrževalnih del,
  • če ima eden od solastnikov hipoteko na svoj idealni delež,
  • če ima eden od solastnikov dolgove,
  • če eden od solastnikov umre in njegov solastniški delež podeduje več dedičev itd.

UPRAVLJANJE SOLASTNINE

V 67. členu SPZ je zapisano, da je za posle v zvezi z rednim upravljanjem stvari potrebno soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico njene vrednosti. Za posle, ki presegajo okvire rednega upravljanja, pa je potrebno soglasje vseh solastnikov. Prav pri zbiranju soglasij glede upravljanja solastnine se največkrat zaplete. Solastniki imajo lahko različne interese ali se ne strinjajo z vzdrževalnimi deli in njihovim obsegom. V takšnih primerih lahko pomaga pravnik, ki se spozna na stvarno pravo oziroma na zakonodajo glede upravljanja solastnine. Če soglasij kljub temu ni mogoče pridobiti, pa o tem na predlog solastnika odloča sodišče v nepravdnem postopku.

KAKO DELITI SOLASTNINO?

Delitev solastnine se da izpeljati na različne načine. Ena od možnosti je pogodba o razdružitvi solastnine, ki jo morajo podpisati vsi solastniki, treba pa jo je overiti tudi pri notarju. Pri sestavi takšne pogodbe in urejanju vsega v zvezi z njo vam lahko svetuje tudi naša odvetniška pisarna, prav tako pa vam lahko svetujemo tudi o drugih načinih delitve solastnine, kot je recimo ureditev etažne lastnine ali prodaja celotne solastnine, če se s tem strinjajo vsi solastniki.

Pravno pomoč vam nudimo tudi pri različnih sporih v zvezi z delitvijo solastnine ter vam pomagamo najti najboljšo rešitev. Trudimo se za to, da delitev solastnine opravimo po izvensodni poti, v primeru, da to nikakor ni možno, pa lahko vložimo tudi tožbo za delitev solastnine in vas zastopamo v sodnem postopku. V primeru, da ste solastnik določene nepremičnine ali zemljišča, ter bi potrebovali pravno pomoč pri delitvi solastnine, je naša odvetniška pisarna s svojim strokovnim znanjem in izkušenimi pravniki zagotovo pravi naslov za to!

Skupna ocena storitve
Ocena: 0, Glasov 0
Call Now ButtonPOKLIČITE