Darilna pogodba za nepremičnino in preklic darilne pogodbe

DARILNA POGODBA ZA NEPREMIČNINO in PREKLIC DARILNE POGODBE

Sklepanje darilne pogodbe zahteva kar nekaj pravočasne in ustrezne informiranosti o tem, kdaj jo je
smiselno skleniti, kako mora biti sklenjena, kakšne so posledice, dolžnosti in obveznosti tako
darovalca kot obdarjenca, kako je s plačilom davka ter ali je možen preklic tovrstne pogodbe in pod
kakšnimi pogoji.

Vsekakor vam bo nekdo s tovrstnimi izkušnjami in uspešno izvedeno darilno pogodbo za
nepremičnino svetoval, da je včasih ključnega pomena tudi pomoč ustrezne in strokovne osebe s
področja prava.

Darilna pogodba za nepremičnino je posebna pogodba, pri kateri darovalec neodplačno, torej brez
plačila, prenese svojo lastninsko pravico določene nepremičnine na obdarjenca, ki pa to darilo
sprejme. Najpogosteje se darilne pogodbe sklepajo v družinskem krogu.

Kaj morate vedeti, preden sklenete darilno pogodbo za nepremičnino?

• Sklepanje tovrstne pogodbe se vedno izvrši v pisni obliki,
• obvezna je overitev podpisa darovalca pri notarju,
• priporočljivo je, da pogodba istočasno vsebuje tudi zemljiškoknjižno dovolilo,
• lastninska pravica nepremičnine na obdarjenca preide po vpisu novega lastnika v zemljiško
knjigo,
• kadar nepremičnino podarijo starši le enemu od otrok, lahko drugi otrok ob smrti staršev
zahteva nujni delež,
• v primeru, da je predmet darilne pogodbe za nepremičnino kmetijsko zemljišče, gozd ali
kmetija, je obdarjenec lahko le ožji družinski član,
• ko je predmet darilne pogodbe stavbno zemljišče in obdarjenec ni ožji družinski član, je
treba upoštevati dejstvo, da ima lahko občina na tej nepremičnini predkupno pravico,
• darilna pogodba med zakoncema mora biti ravno tako sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Kako je s plačilom davka ob sklenitvi darilne pogodbe za nepremičnino?

Še preden bo notar overil podpis darovalca, bo treba predložiti dokaz oziroma potrdilo o tem, da je
bilo izvedeno plačilo davka.

Po zakonu davka na dediščine in darila so davka oproščeni zgolj tisti obdarjenci, ki so dediči prvega
dednega reda, kamor sodijo potomci in zakonec, oziroma tisti dediči, ki so izenačeni z dedičem
prvega dednega reda, torej snaha, zet, pastorek obdarjenca, ki je živel v isti skupnosti z darovalcem,
ter registrirani istospolni partner.

Pomembno je, da se obdarjenci zavedajo dejstva, da ob prejemu nepremičnine kot darila poleg
plačila davka k postopku sodijo še ostali stroški, kot so stroški vzdrževanja, morebitne sanacije ter
drugo. Če so stroški zelo visoki, se včasih zna zgoditi, da je prodaja nepremičnine boljša rešitev, a
je tudi ta možnost povezana z določenimi stroški in je razsodnost na mestu.

V kakšnih primerih je možen preklic darilne pogodbe za nepremičnino?

Darilno pogodbo za nepremičnino je pod točno določenimi pogoji možno preklicati kadarkoli, saj
zanjo ne obstaja časovna omejitev, pomembno je vedeti le, da je preklic možen v roku enega leta od
pojava razloga za preklic.

Razlogi preklica darilne pogodbe so naslednji:

• preklic darilne pogodbe zaradi stiske, ko se gmotni položaj darovalca spremeni in je ob tem
ogroženo njegovo preživljanje,
• preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti s strani obdarjenca do darovalca ali njegovih
najbližjih,
• preklic darilne pogodbe zaradi naknadno rojenih otrok na strani darovalca.

Tako odločitev kot tudi pravilna sestava in izvedba darilne pogodbe za nepremičnino je postopek, ki
terja podporo in pomoč strokovne, prepoznane in izkušene osebe, zato vam vsekakor toplo
priporočamo obisk naše odvetniške pisarne.

Ocena

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE